[img:c04711457f]http://img.tektek.org/img/temp/tek5067e58aeaa802.51812015.png[/img:c04711457f][img:c04711457f]http://img440.imageshack.us/img440/1206/tek5068bec6652623124955.png[/img:c04711457f][img:c04711457f]http://img526.imageshack.us/img526/3175/tek5068d5242d7787734130.png[/img:c04711457f][img:c04711457f]http://img853.imageshack.us/img853/4971/tek5068bfb49d34f9635425.png[/img:c04711457f]

[img:c04711457f]http://24.media.tumblr.com/tumblr_m9863gz9cS1r6jyp7o1_500.jpg[/img:c04711457f][/align:c04711457f]