please come this way-dozo korichra e
thank you very much-arigato gozaimasu
how about some tea?-ocha wa ikaga desu ka
may i please?-onegai shimasu
do u understand-wakarimasu ka
i dont understand-wakarimasen
i have understood-wakarimashita
may i have the book?-hon o onegai shimasu
goodnight, rest well-oyasumi nasai
come back soon-itte rasshai
im leaving no-witte mairimasu
see you again-mata oai shimasho
i just got back-tadaima
hello (after dark)-konbanwa
excuse me for intruding-gomen kudasai
welcome-irasshai mase
see you tomorrow-mata ashita
see you next week-mata raishu
welcome home-okaeri nasai
who are you-donata desu ka
im sure that theres no meaning to lying-kitto uso nanate sou imi o motanai no
the bus stop at twilight, on the way home-kaerimichi yuugure no basutei