Welcome to Gaia! :: View User's Journal | Gaia Journals

 
 

View User's Journal

Report This Entry Subscribe to this Journal
*sigh*


tifa_dianne
Community Member
avatar
0 comments
Simpleng Tao-GLOC 9 FOR FILIPINOS ONLY

habang tumutogtog ang gitara sa 'kin,makinig ka sana
dumungaw ka sa bintana na parang isang harana
sa awit na isinulat ko kagabi
'wag sanang mag madali at huwag ka mag-atubali dahil...

kahit na wala akong pera
kahit na butas aking bulsa
kahit na maong koy' kupas na
at kahit na marami d'yang iba

ganito man ako (maniwala ka sa 'kin)
simpleng tao (na ikaw ang lagi kong dalangin)
ang maipagyayabang ko lang sa'yo (my love)
*** (chous) ***
pag-ibig ko sa'yo hindi magbabago
kahit na anong bagyo,ika'y masusundo
ganito lang ako (maniwala ka sana sa akin)
simpleng tao (na ikaw lagi kong dalangin)
na umaasa hanggang ngayon....
heart
 
 
Manage Your Items
Other Stuff
Get GCash
Offers
Get Items
More Items
Where Everyone Hangs Out
Other Community Areas
Virtual Spaces
Fun Stuff
Gaia's Games
Play with GCash
Play with Platinum