Lesson #1- Everyday Phrases

T- Magandang umaga!
E- Good Morning!

T- Magandang hapon!
E- Good Afternoon!

T- Magandang gabi!
E- Good Evening!

T- Ano ang pangalan mo?
E- What is your name?

T- Natutuwa akong makilala kayo!
E- It's nice to meet you!

T- Mayroon ba kayong mas lumang mga kapatid?
E- Do you have older siblings?

T- Mayroon ba kayong mas bata kapatid?
E- Do you have younger siblings?

T- Mayroon ba kayong pumasok sa kolehiyo?
E- Do you attend college?

T- Ano ang iyong trabaho?
E- What is your job?