Welcome to Gaia! :: View User's Journal | Gaia Journals

 
 

View User's Journal

Report This Entry Subscribe to this Journal
A day of a cat's life...


XcatgirlsoldierX
Community Member
avatar
2 comments
Geweldloosheid is niet haalbaar. Vele mensen zien niet in wat er hier allemaal fout loopt of beter nog ze willen het niet zien. De mens heeft het al veel te ver laten komen om het nu nog op te kunnen lossen. De kettingreactie van haat is reeds losgebarst. Alle wraakacties escaleren en van een mug maken we een olifant.

Ik vind “je andere wang aanbieden” een mooi voorbeeld meneer Jezus, zo krijgt de mens geen kans nog meer woede uit te spuwen en weer een misdaad te begaan. Het laat je nadenken. Spijt komt altijd te laat. Maar Jezus vergat vast ook dat deze uitspraak moeilijk na te leven is. Tot nu toe zijn er nog maar enkele onder ons in geslaagd niet in haat te reageren. Dacht u er al aan je andere wang te bieden?

User Comments: [2]
--King Of All Fools--
Community Member
avatar
comment Commented on: Mon Feb 19, 2007 @ 11:44am
question is that German? I dont speak german...


comment Commented on: Mon Jun 01, 2009 @ 09:56pm
cheese_whine ninja burning_eyes heart blaugh redface crying
hhhhhhhhhhhhhhaaaaaaaaaaaaaaaaaaaayyyyyyyyyyyyyyyyyyyyymissbillkaulitz10
Community Member
avatar
User Comments: [2]
 
 
Manage Your Items
Other Stuff
Get GCash
Offers
Get Items
More Items
Where Everyone Hangs Out
Other Community Areas
Virtual Spaces
Fun Stuff
Gaia's Games
Play with GCash
Play with Platinum