hey peoples i beee sadddd crying crying crying crying crying heart heart heart heart sweatdrop sweatdrop i wish i had a boy friend Wahhhhhh heart