Welcome to Gaia! :: View User's Journal | Gaia Journals

 
 

View User's Journal

Subscribe to this Journal
User Image - Blocked by "Display Image" Settings. Click to show.
KUNG LAHAT NG LETRA AY ALL CAPS:
Ikaw ang tipo ng tao na palaging gustong makilala ng ibang tao bilang may matatag na opinyon xd Gusto mong ang iyong opinyon ay matndaan at maging gabay ng iba.

ACRONYMS 4laugh :
Ito ay ang paggamit ng e-shorthand gaya ng salitang LOL o "laughing-out loud" 0 IMHO O "in my humble opinion" na para sa magbabasa ay isa kang bihasa o may malawak na karansan bilang e-mailer.

EMOTICONS AT SMILEYS:lol: :
At dahil hilig mo ang mga simbolo na ito sa iyong e-mail messages,walang kupas ang iyong emosyunal na koneksyion sa mga mahal sa buhay maging mga kaibigan.

IBAT-IBANG KULAY O FONTS O BACKGROUND:

gusto mo palaging nae-excite o nasisiyahan.Kapag dama mong bagabag o nalulungkot,gusto mong gumaan lahat.At ang kulay na ginagamit mo ay may malakas na pahayag na nais mong sumaya,..
DARK BLUE Ikaw ay organisadong kumilos
PULA Energetic at mahusay lumutas ng problema. talk2hand
BERDE Maalaga
PURPLE Ikaw ay ideyalistikong tao o praktikal
PINK Sapat ang iyong kumpiyansa upang ipadama ang gaan ng kalooban


NAPAKARAMING UNTUATION MARKS:
Kapag namumutakti ang iyong e-mails ng mga salitang "That's great!!!" o kayay "Really!!!??" sinasabi nito sa iba na ikaw ay emosyonal at maramdamin sa lahat ng iyong sasabihin. cool

SPECIAL FONTS:
Kung may ibat-ibang uri ng ng letra kang ginagamit, ito ay nagangahulugang nais mong mapansin ng marami mrgreen

MALILIIT NA LETRA:
Kung ang lahat ng pahayag mo ay lower case, mababa ang loob mo at walang arte sa katawan sweatdrop .

FORMATTED NA SIGNATURE:
At dahil naka set-up na ang iyong buong pangalan at contact info ay awtomatiko mo na itong idinaragdag sa huling bahagi ngiyong mensahe.
Ikaw ay napaka-bising tao at masyadong maraming ginagawa, kaya lahat ay organisado nang nakahanda at ito ang mainam na paraan mo para matapos ang isang trabaho ninja .

User Image

Kurosaki Ichigo21
Community Member
Kurosaki Ichigo21
« Prev Set | Next Set »
Archive | Home

 • 10/07/07 to 09/30/07 (1) •  
   
  Manage Your Items
  Other Stuff
  Get GCash
  Offers
  Get Items
  More Items
  Where Everyone Hangs Out
  Other Community Areas
  Virtual Spaces
  Fun Stuff
  Gaia's Games
  Mini-Games
  Play with GCash
  Play with Platinum